என்ன கொடுமை சரவணன் இது? - விமல்படிக்க

3 comments:

Anonymous said...

செம லொள்ளு!

said...

மராட்டிய மயிராண்டி நடித்தால் மட்டுந்தான் நீங்க படம் பார்ப்பீர்களா???

மருதமூரான்.

Anonymous said...

கவுதமியை வைப்பாக வைத்திருக்கும் கமல் என்ற பாப்பான் நடித்தால் பார்ப்பீர்களா?